European Sustainability Week 2023 – Evropský týden udržitelnosti – Kou?ování pro zájemce

Registrations have closed.
European Sustainability Week 2023 – Evropský týden udržitelnosti – Kou?ování pro zájemce

European Sustainability Week 2023 – Evropský týden udržitelnosti – Kou?ování pro zájemce

185 185 people viewed this event.

European Sustainability Week – a special coaching offer for Czech-speaking clients. A free coaching offer within the European Sustainability Week. Check below the coaches’ profiles, and reach out to one of them. Find your coach and start your journey!

The coaching sessions will be conducted online. check the poster through this link:

More details about this free offer on this webpage: https://www.tydenudrzitelnosti.cz/etur/

SPECIÁLNÍ NABÍDKA KOU?OVÁNÍ V RÁMCI EVROPSKÉHO TÝDNE UDRŽITELNOSTI:

https://drive.google.com/file/d/10iM8RLgji9V0ajZjVFppQgykHpbqU3_Z/view?usp=sharing

Additional Details

Event Timezone Reference - Czech republic

Presenter(s) Bio

JAN FRON?K - Akademický kou? se srdcem pro udržitelnost. V rámci Evropského týdne pro udržitelný rozvoj nabízím kou?ování zdarma student?m VŠ a akademik?m, kte?í to ve svých projektech a život? myslí s udržitelností vážn?, možná tápají, rozhodují se, hledají sm?r ?i motivaci. www.janfronek.cz KAROLÍNA CHOVANCOVÁ - Pomáhám lidem posilovat sebe a budovat trvalé vztahy s rodinou, se sousedy a s dalšími lidmi z jejich okolí. V??ím, že udržitelnosti dosáhneme p?edevším spoluprací. www.permaraj.cz MARTIN O ?MALLEY - ?esky nebo anglicky, nej?ast?ji kou?uji ve firmách, ale rád budu kou?ovat kohokoli.

Event Language - Czech

Posted By - Jan Fronek

Email - fronekjan@seznam.cz

Spare Field - Not in use - PETR R?ŽI?KA - Nabízím kou?ování pro firmy, živnostníky, školy, zdravotnická a sociální za?ízení ?i NGO, které cht?jí zohlednit udržitelnost v rámci své vize a mise. Trvání kou?ování zdarma 50 minut.

Spare Field - Not in use - MIROSLAVA SAZE?KOVÁ - Kou?ování vnímám jako skv?lý nástroj, jak v sob? objevit netušené možnosti, zdroje a nápady, které mohou obohatit náš život. Na kou?ování uvítám všechny, kdo v sob? cítí potenciál na podporu udržitelnosti a smysluplného života kolem nás a mají chu? ho projevit. IVANA ŠTEFKOVÁ - Mí?ím na lidi, kte?í cht?jí p?etvo?it to, co je štve / frustruje, v akci, blíže to snad popisuju tu: https://ivanastefkova.cz/koucuju/

 

Date And Time

Sep 4, 2023 @ 12:00 AM (CEST) to
Oct 8, 2023 @ 08:00 PM (CEST)
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends