CCA Czech & Slovak launch

Registrations have closed.

CCA Czech & Slovak launch

240 240 people viewed this event.

CLIMATE COACHING ALLIANCE CZ + SK
Zahajujeme činnost česky a slovensky mluvící skupiny koučů pro klima.
registrujte se k online setkání 15.5. 18:00-19:30.
Seznámíme se s činností globálního hnutí Climate Coaching Alliance, jehož zástupci nám představí vizi
a aktivity CCA.
Ukážeme si, jakou podobu může „klimatické koučování“ mít.
Necháme se inspirovat tím, jak již spolupracují klimatičtí koučové v jiných zemích.
Připomeneme si, že i ICF a EMCC jsou si vědomy potřebnosti podílet se na řešení klimatické výzvy.
Hlavním bodem programu bude domluva o tom, jaká spolupráce by se nám líbila v ČR a SR, čemu a
kdy se můžeme společně věnovat.

CLIMATE COACHING ALLIANCE CZ + SK
We are launching a Czech and Slovak speaking group of climate coaches.
Register for the online meeting on 15 May 18:00-19:30.
We will learn about the work of the global Climate Coaching Alliance movement, whose
representatives will present the vision and activities of CCA.
We will see what form "climate coaching" can take.
We will be inspired by how climate coaches in other countries are already working together.
We will remind ourselves that ICF and EMCC are also aware of the need to participate in the climate
challenge.
The main point of the agenda will be to discuss what kind of cooperation we would like to see in the
Czech Republic and Slovakia, what we can work on together and when.

Additional Details

Event Timezone Is - CET

Registration Deadline - May 15, 2023

Presenter / Host Bio

Presenter / Host #2

Presenter / Host #3

Event Language - Czech & English

Posted By - Jan Fronek

Email - FronekJan@seznam.cz

 

Date And Time

May 15, 2023 @ 06:00 PM (CEST) to
May 15, 2023 @ 07:30 PM (CEST)
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends