CCA Polish-Speaking Community Meeting: How to Talk about Climate Using Coaching Tools?

Registrations have closed.

CCA Polish-Speaking Community Meeting: How to Talk about Climate Using Coaching Tools?

77 77 people viewed this event.

Zapraszamy na spotkanie polsko-języcznej społeczności CCA: Jak rozmawiać o klimacie przy użyciu narzędzi coachingowych?

Będziemy poruszać się w obszarze komunikacji na tematy związane ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska naturalnego, wynikającymi z nich wyzwaniami bliższej i dalszej przyszłości, oraz różnicami w opiniach i emocjach je otaczających. Zmiany klimatyczne sensu largo znajdują oddźwięk w wielu wymiarach naszego życia, również w procesach coachingowych i innych. Warto zatem zadbać o własny warsztat oraz adekwatną ofertę dla klienta. Podczas spotkania będziemy pracować w strukturze “środowiska myślenia” według Nancy Kline.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: polska@climatecoachingalliance.org

Do zobaczenia.
Dr. iur. Katarzyna Schubert-Panecka i Gosia Henderson

 

Fotografia Katarzyna Pe na Unsplash

 

***

Join us at the CCA Polish-Speaking Community meeting: How to talk about climate using coaching tools?

We will be navigating the space of communication related to climate change and biodiversity crisis, the resulting challenges of the near and more distant future, and the differences in opinions and emotions surrounding them. Climate changes in the broad sense are reflected in many dimensions of our lives, also in coaching and other processes. It is therefore worth taking care of our own workshop and an adequate offer to the clients. During the meeting we will work with the structure of the “Thinking Environment” by Nancy Kline.

In case of any questions please be in touch via email on: polska@climatecoachingalliance.org

See you there.
Dr. iur. Katarzyna Schubert-Panecka and Gosia Henderson

Photo by Katarzyna Pe on Unsplash

Additional Details

Event Timezone Is - Poland

Registration Deadline - Feb 24, 2023

Presenter / Host Bio

Katarzyna Schubert-Panecka

Presenter / Host #2

Gosia Henderson

Presenter / Host #3

Event Language -

Posted By - Gosia Henderson

Email - henderson.gosia@gmail.com

 

Date And Time

Feb 24, 2023 @ 06:00 PM (CET) to
Feb 24, 2023 @ 07:00 PM (CET)
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends