CCA Polska (Polish-language Pod)

Registrations have closed.

CCA Polska (Polish-language Pod)

77 77 people viewed this event.

Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie polsko-języcznej społeczności CCA.

Rok 2022 przyniósł nam wiele wyzwań, unaocznił kryzysy, przed którymi czasami chciałoby się uciec, zamknąć oczy, przestać słyszeć. Te naturalne odruchy nie zmienią jednak faktu wpływu tych wyzwań – świata BANI (Brittle, (kruchy), Anxious, (niespokojny), Non-linear (nieliniowy), Incomprehensible (niezrozumiały)) – na nas i naszych klientów (por. Schubert-Panecka 2022). Podczas naszego ostatniego spotkania w tym roku zaprosimy Was do refleksji w strukturze “środowiska myślenia” według Nancy Kline. Daj się zaskoczyć, jak jego jakość może zapalić światełko, również wobec ww wyzwań.

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: polska@climatecoachingalliance.org

Do zobaczenia!
Dr. iur. Katarzyna Schubert-Panecka i Gosia Henderson

Fotografia Michał Franczak na Unsplash

***

Join us for the last meeting of the Polish-speaking CCA Community this year.

The year in 2022 brought us many challenges, revealed crises that we would sometimes like to run away from, close our eyes upon and stop hearing. However, these natural responses – the BANI world (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible) – will not change the impact of those challenges on us and our clients (cf. Schubert-Panecka 2022). During this last meeting this year, we will invite you to reflect in the structure of the “Thinking Environment” by Nancy Kline. Let yourself be surprised how its quality can shine a light in the face of the above-mentioned challenges.

You can reach us via email on: polska@climatecoachingalliance.org

See you there!
Dr. iur. Katarzyna Schubert-Panecka and Gosia Henderson

Photo by Michał Franczak on Unsplash

Additional Details

Event Timezone Is - United Kingdom

Registration Deadline - Feb 7, 2023

Presenter / Host Bio

Dr. iur. Katarzyna Schubert-Panecka 

Presenter / Host #2

Gosia Henderson

Presenter / Host #3

Event Language -

Posted By - Gosia Henderson

Email - henderson.gosia@gmail.com

 

Date And Time

Dec 30, 2022 @ 09:00 AM (CET) to
Dec 30, 2022 @ 10:00 AM (CET)
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends