CCA Sweden – Kickoff meeting 2024

Registrations have closed.
CCA Sweden – Kickoff meeting 2024

CCA Sweden – Kickoff meeting 2024

95 95 people viewed this event.

Hej,
Är du nyfiken på hur du som coach kan bidra, enskilt och tillsammans med andra coacher, för att stötta den förändring som krävs för att hantera klimatkrisen? 

Då är du inte ensam! Climate Coaching Alliance är ett internationellt nätverk av tusentals klimatengagerade coacher och andra professionella som använder coachingmetoder.
Nu startar vi en svensk undergrupp, CCA Sverige, och du är hjärtligt välkommen till vårt första möte, på zoom, den 30 januari, 19:30 till 20:30.
 
På det här första mötet vill vi lära känna varandra, fundera på idéer för att driva vår grupp, vi har några men välkomnar fler. Vi kommer kort presentera CCA och CCA:s nuvarande evenemangsserie “Seasonal Heartbeats“. Detta är vårt kick-off-möte och vi behöver dig för att göra CCA Sverige till en blomstrande gemenskap av likasinnade coacher.
 
Från och med februari kommer vi att träffas den sista tisdagen i varje månad för att diskutera, lära oss och växa tillsammans, och för att bygga ett starkt nätverk av klimatmedvetna coacher i Sverige. Har du idéer om evenemang som du skulle vilja se eller driva själv? Kom och dela med dig på våra möten eller kontakta oss på sweden@climatecoachingalliance.org. Det är vårt mål att ge er en plattform för att växa som coacher och individuellt.

Och glöm inte – boka in sista tisdagen i månaden, 19.30 – 20.30. Alla möten är på zoom.
 
Vi hoppas att få träffa dig snart!
Med vänliga hälsningar från Eva Marie, Rika, Jens
 
 
Hi, there,
Are you curious about how you as a coach can contribute, individually and together with other coaches, to support the change required to deal with the climate crisis?
 
Then you are not alone! Climate Coaching Alliance is an international network of thousands of climate committed coaches and other professionals who use coaching methods.
Now we are starting a Swedish subgroup, CCA Sweden, and you are most welcome to our first meeting on January 30, 19:30 to 20:30.

In this meeting, we want to get to know each other, think about ideas for running our group (we have some but welcome more), give a short introduction to CCA and look towards CCA’s current event series “Seasonal Heartbeats“. It will be our kick-off meeting and we need you to turn CCA Sweden into a thriving community of like-minded coaches.
 
From February onwards, we will meet on the last Tuesday of each month for discussions, learning and growing together, and for building a strong network of climate-aware coaches in Sweden. If you have ideas for events you would like to see or run yourself, please join our meetings or reach out to us on sweden@climatecoachingalliance.org. It is our goal to provide you with a platform to grow as coaches and individually.
 
And don’t forget to schedule avert last Tuesday of each month, 19.30 – 20.30 (CET). All meetings on Zoom.

 We hope to meet you soon!
All the best from Eva Marie, Rika, Jens

Additional Details

Event Timezone Reference - Sweden

Registration Link - https://zoom.us/meeting/register/tJYpceqpqjwvH91KfzViElZ4940vV_Snsm7W

Presenter/Host Bio

Rika Cossey, Eva Marie Rödström and Jens Malmström

Presenter/Host 2

Presenter/Host 3

Event Language - Swedish (and English if needed)

Posted By - Eva Marie Rödström

Email - eva.marie.rodstrom@telia.com

Event registration closed.
 

Date And Time

Jan 30, 2024 @ 07:30 PM (GMT) to
Jan 30, 2024 @ 08:30 PM (GMT)
 

Registration End Date

Jan 30, 2024
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends